upozornenibrvMým marodům

Vážení přátelé, pacienti,

vzhledem k aktuální situaci sděluji:

Respektujeme veškerá hygienická a preventivní opatření

Hnízdo zdraví je řádné zdravotnické zařízení, poskytování zdravotní péče nebylo vládním nařízením omezeno. Lékaře, psychoterapeuty i fyzioterapeuty najdete v Hnízdě připravené.

Pacienty, kteří se ke konzultaci dostavit nemohou, prosíme o včasné sdělení, současně rušíme stornopoplatek za nedostavení se bez omluvy.

Vzhledem ke zrušení modrých parkovacích zón doporučujeme cestu osobním autem.

Pro úhradu péče preferujeme bezhotovostní platbu terminálem

Vzhledem k výjimečným okolnostem snižuji cenu za hodinovou konzultaci o 1/3.

Sledujte web a facebook Hnízda zdraví, o dalším vývoji budeme informovat.


Srdečně a v klidu. Jan Hnízdil a kolektiv terapeutů Hnízda zdraví, www.hnizdozdravi.cz

 
 

upozornenibrvrvs

Vážení přátelé,
 
Nově nabízíme psychoterapii formou (on-line)
 
Je možnost využití Skype, Messenger a možnost telefonní konzultace.
 
Tyto služby nabízí pan Pelikán , paní Alima Martinová , pan Háva a paní Hanžlová.
 
Paní Simona Vaňková navíc nabízí krizovou intervenci, kterou dělala 5 let na Lince bezpečí a důvěry.
 
Čas a způsob konzultace si můžete dohodnout s naší recepcí, případně s uvedenými terapeuty.

 

 

Jednodenní stáž v ordinaci MUDr. Hnízdila.

Pro koho: výlučně pro zdravotnické pracovníky (lékaře, psychology, psychoterapeuty,  fyzioterapeuty), na které se vztahuje povinnost zachovávání mlčenlivosti nebo pro studenty VŠ (mediky, psychologie) po absolutoriu 3. ročníku.

Kdy: každé úterý a středu, od 8:00. do 15:00.

Program: stážista bude celý den přítomen v ordinaci MUDr. Hnízdila, po ukončení vyšetření s ním budou jednotlivé případy rozebírány, pokud pacient nebude s přítomností stážisty souhlasit, seznámí se stážista s prací ostatních terapeutů Hnízda.

S sebou: doklad o statutu zdravotníka,  přezůvky, civilní oblečení, svačina.
 
Přihlášky: prostřednictvím objednávkového online formuláře.
 
Cena: 1500 -, Kč, platba v hotovosti na recepci