upozornenibrvMým marodům

Vážení přátelé, pacienti,

vzhledem k aktuální situaci sděluji:

Respektujeme veškerá hygienická a preventivní opatření

Hnízdo zdraví je řádné zdravotnické zařízení, poskytování zdravotní péče nebylo vládním nařízením omezeno. Lékaře, psychoterapeuty i fyzioterapeuty najdete v Hnízdě připravené.

Pacienty, kteří se ke konzultaci dostavit nemohou, prosíme o včasné sdělení, současně rušíme stornopoplatek za nedostavení se bez omluvy.

Vzhledem ke zrušení modrých parkovacích zón doporučujeme cestu osobním autem.

Pro úhradu péče preferujeme bezhotovostní platbu terminálem

Vzhledem k výjimečným okolnostem snižuji cenu za hodinovou konzultaci o 1/3.

Sledujte web a facebook Hnízda zdraví, o dalším vývoji budeme informovat.


Srdečně a v klidu. Jan Hnízdil a kolektiv terapeutů Hnízda zdraví, www.hnizdozdravi.cz

 
 

upozornenibrvrvs

Vážení přátelé,
 
Nově nabízíme psychoterapii formou (on-line)
 
Je možnost využití Skype, Messenger a možnost telefonní konzultace.
 
Tyto služby nabízí pan Pelikán , paní Alima Martinová , pan Háva a paní Hanžlová.
 
Paní Simona Vaňková navíc nabízí krizovou intervenci, kterou dělala 5 let na Lince bezpečí a důvěry.
 
Čas a způsob konzultace si můžete dohodnout s naší recepcí, případně s uvedenými terapeuty.

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání emailových novinek z Hnízda zdraví

V souvislosti s nadcházející účinnosti Nařízení EU o zpracování osobních údajů GDPR, si Vás dovolujeme požádat o udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů a zároveň Vás informovat o rozsahu a způsobu zpracování Vašich osobních údajů.
 
Abychom mohli i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje, je naší povinností vyžádat si Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. 
 
V případě, že Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů naší společností neposkytnete do 25. května t.r. nebo udělený souhlas odvoláte, nebudeme moci Vám zasílat emailové novinky.
 
O Vaší osobě zpracováváme v rámci rozesílání emailových novinek pouze následující osobní údaje:
• jméno a příjmení
• e-mailová adresa
 
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem a výlučně v souvislosti s Vaším přihlášením k odběru emailových novinek.
 
Zpracování vašich osobních údajů je prováděnou naší společností. K vašim osobním údajům také mohou mít přístup poskytovatelé softwarových a podpůrných technických služeb. Tito zpracovatelé budou také dostatečně chránit Vaše osobní údaje a jejich zpracování osobních údajů bude splňovat všechny požadavky GDPR.
  
Přístup k vašim osobním údajům budou mít jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu.

 

   
 •  
   
 •  
  Vaše jméno a příjmení:
 •  
   
 •  
  Váš email:
 •  
   
 •  
  Napište prosím slovo "souhlasím":
 •  
   
 •  
   
 •