upozornenibrvMým marodům

Vážení přátelé, pacienti,

vzhledem k aktuální situaci sděluji:

Respektujeme veškerá hygienická a preventivní opatření

Hnízdo zdraví je řádné zdravotnické zařízení, poskytování zdravotní péče nebylo vládním nařízením omezeno. Lékaře, psychoterapeuty i fyzioterapeuty najdete v Hnízdě připravené.

Pacienty, kteří se ke konzultaci dostavit nemohou, prosíme o včasné sdělení, současně rušíme stornopoplatek za nedostavení se bez omluvy.

Vzhledem ke zrušení modrých parkovacích zón doporučujeme cestu osobním autem.

Pro úhradu péče preferujeme bezhotovostní platbu terminálem

Vzhledem k výjimečným okolnostem snižuji cenu za hodinovou konzultaci o 1/3.

Sledujte web a facebook Hnízda zdraví, o dalším vývoji budeme informovat.


Srdečně a v klidu. Jan Hnízdil a kolektiv terapeutů Hnízda zdraví, www.hnizdozdravi.cz

 
 

upozornenibrvrvs

Vážení přátelé,
 
Nově nabízíme psychoterapii formou (on-line)
 
Je možnost využití Skype, Messenger a možnost telefonní konzultace.
 
Tyto služby nabízí pan Pelikán , paní Alima Martinová , pan Háva a paní Hanžlová.
 
Paní Simona Vaňková navíc nabízí krizovou intervenci, kterou dělala 5 let na Lince bezpečí a důvěry.
 
Čas a způsob konzultace si můžete dohodnout s naší recepcí, případně s uvedenými terapeuty.

 

 

Mgr. Simona Vaňková - terapie pro dospělé, dospívající a rodinu

simonavankovadlJakým způsobem pracuji

 
 „Pokud chcete změnu, potřebujete si ve svém životě vytvořit prostor, kde se můžete zastavit a naslouchat sami sobě.“
 

Svým klientům nabízím bezpečné a přijímající prostředí, kde mohou naslouchat svým potřebám, objevovat kým jsou a uvědomit si, jak jejich životní zkušenosti ovlivňují jejich současný život.
 
Věřím, že díky otevřenému dialogu a přijímajícímu terapeutickému vztahu, budete mít prostor k naslouchání vašich potřeb, možnost porozumět svému chování a nalézt své vnitřní zdroje.
 
Ve své práci se budu aktivně zajímat o váš vnitřní život, naslouchat vašim slovům i doptávat se a dle potřeby kombinovat různé terapeutické metody, tak aby pro vás byly vyhovující.
 
Mým cílem je vás podpořit v hledání nových možnosti, jak žít spokojeně v souladu se svými potřebami, nahlížet na sebe s porozuměním a zároveň zůstat k sobě vlídní a laskaví.
 
Jak nahlížím na své klienty
Všechny své klienty vnímám jako jedinečné bytosti, kteří směřují k naplnění svých možností a k šťastnému životu i v nedokonalých podmínkách.
 
 
 
Nejčastější témata konzultací, se kterými se na mě lidé obrací
- rodinné poradenství
- emoční problémy, např. úzkosti, strach, deprese, smutek, osamocení
- snížené sebevědomí a sebedůvěra
- komunikační problémy
- vztahové problémy, např. rozvod, partnerská krize
- životní traumata a jejich následky
- psychosomatické potíže
- nácvik relaxačních technik

Moje odbornost a praxe
Psychologické vzdělání pro psychoterapeuty jsem získala v Českém institutu biosyntézy akreditovaném Evropskou asociací pro psychoterapeuty (EAP). Poté jsem prošla základním psychoterapeutickým výcvikem Procesově orientované psychologii, absolvovala jsem výcvik krizové intervence a výcvik koučinku Minset Couching.

Účastnila jsem se kurzu Rodinného poradenství v pomáhajících profesích pod vedením MUDr. Chvály. Dále jsem absolvovala přes 200h seminářích v Biosyntéze. Ve své práci rovněž využívám znalosti z workshopů zaměřených na tělo a trauma, např. Práce s traumatem vedeným PhDr. Ivonou Luckou a z workshopů zahraničních lektorů vycházejících z metody Somatic Experiencing, která se používá jako účinná technika ke zvládání traumatu, např. Regulace nervové soustavy při stresu. Dlouhodobě jsem pracovala jako interní konzultant na Lince bezpečí, odbornou praxi jsem získala na stážích v Dětském krizovém centru, Bílém kruhu bezpečí a ve FN Motol. Od roku 2014 mám též svou soukromou psychoterapeutickou praxi.