upozornenibrvMým marodům

Vážení přátelé, pacienti,

vzhledem k aktuální situaci sděluji:

Respektujeme veškerá hygienická a preventivní opatření

Hnízdo zdraví je řádné zdravotnické zařízení, poskytování zdravotní péče nebylo vládním nařízením omezeno. Lékaře, psychoterapeuty i fyzioterapeuty najdete v Hnízdě připravené.

Pacienty, kteří se ke konzultaci dostavit nemohou, prosíme o včasné sdělení, současně rušíme stornopoplatek za nedostavení se bez omluvy.

Vzhledem ke zrušení modrých parkovacích zón doporučujeme cestu osobním autem.

Pro úhradu péče preferujeme bezhotovostní platbu terminálem

Vzhledem k výjimečným okolnostem snižuji cenu za hodinovou konzultaci o 1/3.

Sledujte web a facebook Hnízda zdraví, o dalším vývoji budeme informovat.


Srdečně a v klidu. Jan Hnízdil a kolektiv terapeutů Hnízda zdraví, www.hnizdozdravi.cz

 
 

upozornenibrvrvs

Vážení přátelé,
 
Nově nabízíme psychoterapii formou (on-line)
 
Je možnost využití Skype, Messenger a možnost telefonní konzultace.
 
Tyto služby nabízí pan Pelikán , paní Alima Martinová , pan Háva a paní Hanžlová.
 
Paní Simona Vaňková navíc nabízí krizovou intervenci, kterou dělala 5 let na Lince bezpečí a důvěry.
 
Čas a způsob konzultace si můžete dohodnout s naší recepcí, případně s uvedenými terapeuty.

 

 

Bc. Alima Martinová – Psychoterapie

alima martinova dtBc. Alima Martinová – Psychoterapie


Ve Hnízdě zdraví nabízím individuální a párovou psychoterapii.  Věřím v sílu tohoto léčebného procesu, který probíhá prostřednictvím rozhovoru. Pokud si chce člověk srovnat myšlenky a najít novou cestu, psychoterapie pomáhá. Musí probíhat v pravidelných intervalech, což je nejlépe jednou týdně v průběhu několika měsíců nebo let.

Jak pracuji s klienty?

V rámci individuální práce s klienty se zaměřuji na řešení psychosomatických potíží, syndrom vyhoření a osobní krize i ztráty. Pracuji s klienty, kteří se vlivem náročné práce i dalšího vytížení necítí dobře. Bilancují svůj život a rozhodují se, jak budou dál žít.  Často probíráme i to, co prožívají ve svých blízkých vztazích.

Mám ráda i dynamiku párové psychoterapie. Poskytuji ji klientům, kteří chtějí pracovat na vztahu společnými silami. S dvojicemi řeším partnerské krize, potíže se vzájemným vyjadřováním emocí, pocity odcizení, nedostatky v komunikaci. Zaměřuji se na problematiku partnerů, kteří už vychovali děti a hledají nový životní plán. Zajímá mě syndrom opuštěného hnízda.

Moje vzdělání a zkušenosti

Absolvovala jsem Pražskou vysokou školu psychosociální studií.  Studovala jsem obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Dosáhla jsem úplného psychoterapeutického vzdělání ve zdravotnictví.

V rámci své praxe jsem pracovala v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Praze. Vedla jsem i skupiny klientů s různými poruchami osobnosti v psychoterapeutické a psychosomatické klinice ESET. Od roku 2016 mám i vlastní psychoterapeutickou praxi.

Mám za sebou Psychodynamický a daseinsanalytický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii, Lege artis v psychoterapii pod vedením docenta Jiřího Růžičky. Účastnila jsem se Kurzu relaxačních technik. Absolvovala jsem sérii seminářů s doktorem Janem Jakubem Zlámaným o Daseinsanalýze v psychoterapeutické a poradenské praxi.  Účastnila jsem se i semináře o Transference Focused Psychotherapy (TPF) hraniční poruchy osobnosti s doktorkou Eduardou Vendyšovou Bakalářovou. Podrobnosti o mé práci najdete i na webu - http://www.psychoterapie-alima.cz/.

Pořady v Českém rozhlase

Pro Český rozhlas jsem 15 let připravovala pořady Karambol, Pod peřinou, Ordinace a Co vy na to, doktore? S předními českými odborníky jsme v nich probírali témata s oblasti medicíny, psychologie a sociální práce.