upozornenibrvMým marodům

Vážení přátelé, pacienti,

vzhledem k aktuální situaci sděluji:

Respektujeme veškerá hygienická a preventivní opatření

Hnízdo zdraví je řádné zdravotnické zařízení, poskytování zdravotní péče nebylo vládním nařízením omezeno. Lékaře, psychoterapeuty i fyzioterapeuty najdete v Hnízdě připravené.

Pacienty, kteří se ke konzultaci dostavit nemohou, prosíme o včasné sdělení, současně rušíme stornopoplatek za nedostavení se bez omluvy.

Vzhledem ke zrušení modrých parkovacích zón doporučujeme cestu osobním autem.

Pro úhradu péče preferujeme bezhotovostní platbu terminálem

Vzhledem k výjimečným okolnostem snižuji cenu za hodinovou konzultaci o 1/3.

Sledujte web a facebook Hnízda zdraví, o dalším vývoji budeme informovat.


Srdečně a v klidu. Jan Hnízdil a kolektiv terapeutů Hnízda zdraví, www.hnizdozdravi.cz

 
 

upozornenibrvrvs

Vážení přátelé,
 
Nově nabízíme psychoterapii formou (on-line)
 
Je možnost využití Skype, Messenger a možnost telefonní konzultace.
 
Tyto služby nabízí pan Pelikán , paní Alima Martinová , pan Háva a paní Hanžlová.
 
Paní Simona Vaňková navíc nabízí krizovou intervenci, kterou dělala 5 let na Lince bezpečí a důvěry.
 
Čas a způsob konzultace si můžete dohodnout s naší recepcí, případně s uvedenými terapeuty.

 

 

MUDr. Marcela Linhartová

mlfoto“Je třeba věřit v existenci uzdravení, abychom byli zdraví a je třeba věřit v existenci štěstí, abychom byli šťastní.”

          
         MUDr. Marcela Linhartová
         atestovaný lékař

Vystudovala jsem 1. LF UK v Praze a získala jsem lékařskou praxi a zkušenosti na odděleních gynekologie a porodnictví, dětské a dospělé interny, uroandrologie, radiologie a ortopedie. Pracovala jsem v klinickém výzkumu i v nemocnicích v Motole a na Bulovce. Absolvovala jsem několik zahraničních stáží a stála u zrodu jedné soukromé pražské ambulantní kliniky.
 
Vystudovala jsem psychoterapii na PVŠ psychosociálních studií v Praze, mám certifikaci a praxi rekondičního maséra a procházím sebezkušenostním daseinsanalytickým psychoterapeutickým výcvikem.
 
Mám několikaleté osobní zkušenosti s individuální a skupinovou psychoterapií. Absolvovala jsem odborné psychologicky a psychoterapeuticky zaměřené kurzy a semináře (psychoanalýza, daseinsanalýza, bodypsychoterapie (W.Reich, MonaLisa Boysen), holotropní dýchání, práce s traumatem, hagioterapie aj.)

Je důležité neodmítat, co je skryté ve vašem podvědomí a hledat klíč k pochopení kořenů vašich obtíží a bolestí v nalezení rovnováhy všech tří základních životních procesů: pohybového, prožitkového a mentálního, stejně jako všech aspektů zdravého života: biologického, psychického, sociálního a spirituálního. Dáte-li sami sobě šanci obnovit svou sebedůvěru, lépe využít svoje duševní schopnosti, vnitřní sílu a energii a uvědomit si současně i díl své vlastní zodpovědnosti k sobě samému, dá se téměř všechno zvládnout a mnohé uzdravit… 
 
Pojďme společně hledat cestu k vašemu zdraví a harmonickému “bytí”.