upozornenibrvMým marodům

Vážení přátelé, pacienti,

vzhledem k aktuální situaci sděluji:

Respektujeme veškerá hygienická a preventivní opatření

Hnízdo zdraví je řádné zdravotnické zařízení, poskytování zdravotní péče nebylo vládním nařízením omezeno. Lékaře, psychoterapeuty i fyzioterapeuty najdete v Hnízdě připravené.

Pacienty, kteří se ke konzultaci dostavit nemohou, prosíme o včasné sdělení, současně rušíme stornopoplatek za nedostavení se bez omluvy.

Vzhledem ke zrušení modrých parkovacích zón doporučujeme cestu osobním autem.

Pro úhradu péče preferujeme bezhotovostní platbu terminálem

Vzhledem k výjimečným okolnostem snižuji cenu za hodinovou konzultaci o 1/3.

Sledujte web a facebook Hnízda zdraví, o dalším vývoji budeme informovat.


Srdečně a v klidu. Jan Hnízdil a kolektiv terapeutů Hnízda zdraví, www.hnizdozdravi.cz

 
 

upozornenibrvrvs

Vážení přátelé,
 
Nově nabízíme psychoterapii formou (on-line)
 
Je možnost využití Skype, Messenger a možnost telefonní konzultace.
 
Tyto služby nabízí pan Pelikán , paní Alima Martinová , pan Háva a paní Hanžlová.
 
Paní Simona Vaňková navíc nabízí krizovou intervenci, kterou dělala 5 let na Lince bezpečí a důvěry.
 
Čas a způsob konzultace si můžete dohodnout s naší recepcí, případně s uvedenými terapeuty.

 

 

Jan Puš - Poradenství pro rodiče dětí s poruchou autistického spektra

jan pus detailOvěřil jsem si, že autismus vyžaduje důsledně individuální a komplexní přístup, reflektující celou osobnost. Je potřeba najít vhodný způsob komunikace, posílit důvěru dítěte ve svět a sebe samotného, vytvořit „mapu", která učiní svět předvídatelným, vlídným místem. A nikdy nezapomenout, že všichni potřebujeme k životu radost.


Nabízím radu a pomoc rodinám, ve kterých pečují o dítě s autismem nebo podobným postižením. Budeme hledat a nalezneme:
• Funkční komunikaci, protože vzájemné porozumění je základem.
• Způsob zvládání a předcházení afektů.
• Najdeme vhodnou seberealizaci pro dítě, protože ta je jednou z podmínek akceptování vnějšího světa.
• Seznámíme dítě se světem a jeho hranicemi, které je nutné přijmout. Naučíme jej se orientovat v mapě světa.
• Najdeme individuální cestu, jak na integraci, inkluzi a zejména – jak na spokojenost v celé rodině.

Absolvoval jsem mimo jiné tato akreditovaná školení:
• Problematika komunikace u osob s poruchou autistického spektra (APLA; PhDr. K. Thorová, PhD.
• Zvládání problémového chování u osob s autismem (APLA; PeaDr. Čadilová; PhDr H. Jůn, PhD.
• Sebeochrana při spolupráci s klientem (Modrá linka; Mgr M. Horák)
• Standardy kvality sociálních služeb v praxi. (Proutek)


Praxi jsem postupně získal jako terapeut, školitel a předseda sdružení Radvanovy cesty, jako klíčový pracovník, vedoucí respitních pobytů a vedoucí klubovny ve spolku APLA, dále jako asistent v DZVR  a místopředseda Tyfloturistického sdružení

O mně a mé práci byly natočeny tyto filmy:
• Krátký film od Olgy Sommerové "To jsme si zase užili světa".
• Hovory z Hnízda 2; O autismu
• Diagnoza autismus
• Tak to vidím já; Stázka
• Kde peníze pomáhají; Tyfloturistický oddíl
• Výlet do Šárky
• Publikoval jsem také články o volnočasových aktivitách s nevidomými a autisty. (Květy, Horyinfo, Horydoly, Lezec aj.