upozornenibrvMým marodům

Vážení přátelé, pacienti,

vzhledem k aktuální situaci sděluji:

Respektujeme veškerá hygienická a preventivní opatření

Hnízdo zdraví je řádné zdravotnické zařízení, poskytování zdravotní péče nebylo vládním nařízením omezeno. Lékaře, psychoterapeuty i fyzioterapeuty najdete v Hnízdě připravené.

Pacienty, kteří se ke konzultaci dostavit nemohou, prosíme o včasné sdělení, současně rušíme stornopoplatek za nedostavení se bez omluvy.

Vzhledem ke zrušení modrých parkovacích zón doporučujeme cestu osobním autem.

Pro úhradu péče preferujeme bezhotovostní platbu terminálem

Vzhledem k výjimečným okolnostem snižuji cenu za hodinovou konzultaci o 1/3.

Sledujte web a facebook Hnízda zdraví, o dalším vývoji budeme informovat.


Srdečně a v klidu. Jan Hnízdil a kolektiv terapeutů Hnízda zdraví, www.hnizdozdravi.cz

 
 

upozornenibrvrvs

Vážení přátelé,
 
Nově nabízíme psychoterapii formou (on-line)
 
Je možnost využití Skype, Messenger a možnost telefonní konzultace.
 
Tyto služby nabízí pan Pelikán , paní Alima Martinová , pan Háva a paní Hanžlová.
 
Paní Simona Vaňková navíc nabízí krizovou intervenci, kterou dělala 5 let na Lince bezpečí a důvěry.
 
Čas a způsob konzultace si můžete dohodnout s naší recepcí, případně s uvedenými terapeuty.

 

 

Mgr. Zuzana Baluchová (Štičková) - Fyzioterapie

zzblchdtl

/ Na mateřské dovolené / 

Jsem absolventkou magisterského studia fyzioterapie na Univerzitě Karlově. Ve své bakalářské práci jsem se věnovala tématu léčba bolesti bederní páteře. Moje diplomová práce se zabývala jógou a jejím relaxačním účinkem na svalové napětí.

Pracuji s pacienty s bolestmi zad, kloubů, bolestmi hlavy, svalovými dysbalancemi, vadným držením těla, zažívacími obtížemi, nespavostí či chronickou únavou. V terapii ráda využívám prvků jógy a věnuji se i hluboké relaxaci těla a mysli, Yoga Nidře.
Nabízím individuální a skupinová cvičení jógy


Jako zásadní považuji naučit člověka uvolnit tělesné i psychické napětí, která často bývají zdrojem jeho obtíží.

Absolvovala jsem následující odborné kurzy “Jóga v rehabilitaci”, „Yoga therapy ve fyzioterapii“, „Terapeutické využití kinesiotapu“, „Speciální kineziologie pohybového aparátu člověka“, „Akupresura v systému celotělové akupunktury“,  “Cvičení podle Ludmily Mojžíšové“, „Reflexní terapie“, „Vztah mezi dechovými pohyby a posturou“, „Komplexní terapie pletence ramenního“, „Chodidla a plochonoží“, „Masáž lávovými kameny“, „Indická masáž hlavy (antistresová)”, „Revmatologie v praxi”, „O hypermobilitě”, „Autogenní trénink – základní stupeň“, „Intenzivní kurz Feldenkraisovy metody”

  • “Progressing with sadhana” (pobyt v maďarském ašrámu  s vedením Dr. Swami Mudrarupy).

www.zuzana-stickova.com

 


Mgr. Zuzana Baluchová (Štičková)

 I have graduated with an MSc. degree in physiotherapy at the Charles University in Prague. My BSc. thesis explored the topic of low back pain treatment using the McKenzie method. In my MSc. thesis I focused on yoga relaxation and its effect on the muscle tone.

 I am working mainly with patients with back pain, joint pain, headaches, muscle imbalances, poor posture habits, gastrointestinal disorders, insomnia or chronic fatigue. In my work with patients I like to use elements of yoga and I even specialize in teaching deep relaxation of the body and mind, the art of Yoga Nidra. I offer individual physiotherapy, including massages, exercise therapy and individual yoga lessons.

 As a crucial part of my work I consider to instruct the patient about how to release physical and mental tension which is often at the root of his / her problems
After my studies I attended the following workshops: Yoga in rehabilitation, Yoga therapy in physiotherapy, Kinesiotaping, Special kinesiology of the musculoskeletal system, Acupressure, Exercise therapy by  L. Mojžíšová, Reflexology, The relationship between breathing and posture, Complex treatment of the shoulder, Flat feet treatment, Practical revmatology, About hypermobility, Hot stone massage, Indian head massage, Autogenic training (level 1), Intensive course in the Feldenkrais method, Progressing with sadhana (a stay in an ashram in Hungary under the guidance of Dr. Swami Mudrarupa).