upozornenibrvMým marodům

Vážení přátelé, pacienti,

vzhledem k aktuální situaci sděluji:

Respektujeme veškerá hygienická a preventivní opatření

Hnízdo zdraví je řádné zdravotnické zařízení, poskytování zdravotní péče nebylo vládním nařízením omezeno. Lékaře, psychoterapeuty i fyzioterapeuty najdete v Hnízdě připravené.

Pacienty, kteří se ke konzultaci dostavit nemohou, prosíme o včasné sdělení, současně rušíme stornopoplatek za nedostavení se bez omluvy.

Vzhledem ke zrušení modrých parkovacích zón doporučujeme cestu osobním autem.

Pro úhradu péče preferujeme bezhotovostní platbu terminálem

Vzhledem k výjimečným okolnostem snižuji cenu za hodinovou konzultaci o 1/3.

Sledujte web a facebook Hnízda zdraví, o dalším vývoji budeme informovat.


Srdečně a v klidu. Jan Hnízdil a kolektiv terapeutů Hnízda zdraví, www.hnizdozdravi.cz

 
 

upozornenibrvrvs

Vážení přátelé,
 
Nově nabízíme psychoterapii formou (on-line)
 
Je možnost využití Skype, Messenger a možnost telefonní konzultace.
 
Tyto služby nabízí pan Pelikán , paní Alima Martinová , pan Háva a paní Hanžlová.
 
Paní Simona Vaňková navíc nabízí krizovou intervenci, kterou dělala 5 let na Lince bezpečí a důvěry.
 
Čas a způsob konzultace si můžete dohodnout s naší recepcí, případně s uvedenými terapeuty.

 

 

Ing. Mgr. Pavel Pelikán - Psychoterapie

Ing. Mgr. Pavel Pelikán
Psychoterapeut a kouč

Nabízím individuální, párovou a rodinnou terapii, životní i pracovní koučink a poradenství. Mohu pomoci se vztahovými otázkami v partnerství, v rodině či v zaměstnání, mohu pomoci v tíživých životních událostech, při zvládání stresu a jeho následků. Nabízím podporu ve specifických životních etapách (dospívání, rodičovství, krize středního věku, seniorský věk), při odstraňování úzkostí a fóbií, pro zvládnutí "vyhoření", s přijetím ztráty, ale také s realizací životních změn, plánů a tužeb. Pracuji s dětmi, dospívajícími i dospělými. Budu vám průvodcem na cestě k posílení sebehodnoty a sebevědomí, či akceptování toho, co je mimo vaši moc. Budu vám průvodcem na cestě ke spokojenějšímu, zdravějšímu a svobodnějšímu životu v tělesné, sociální, duševní i duchovní oblasti, které považuji za úzce provázané.

Má alma mater jsou Pražská vysoká škola psychosociálních studií, kde jsem vystudoval sociální práci se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii, a dále České vysoké učení technické v Praze, kde jsem studoval biokybernetiku. Další kvalifikace: výcvik v systemické párové a rodinné terapii, výcvik v psychodynamické individuální terapii, výcvik koučování podle standardu Mezinárodní federace koučů (ICF), další odbornosti pro práci s lidmi - krizová intervence, autogenní trénink a další relaxační techniky, daseinsanalytický výklad snů, logoterapie a další.

Věřím, že změna je vždy možná, a když je vnější možnost změny omezená, máme k dispozici ještě tu vnitřní. Věřím, že k realizaci těchto změn máme všichni své vlastní jedinečné zdroje, rádi je objevujeme i následně používáme. Věřím, že problémem není problém sám, ale to, jakým způsobem ho zvládáme. Věřím, že vysoká shoda mezi naším chováním a naším sebepojetím, stejně jako vysoká sebeúcta, je cesta ke zdravému životu a ke zdravým vztahům.