upozornenibrvMým marodům

Vážení přátelé, pacienti,

vzhledem k aktuální situaci sděluji:

Respektujeme veškerá hygienická a preventivní opatření

Hnízdo zdraví je řádné zdravotnické zařízení, poskytování zdravotní péče nebylo vládním nařízením omezeno. Lékaře, psychoterapeuty i fyzioterapeuty najdete v Hnízdě připravené.

Pacienty, kteří se ke konzultaci dostavit nemohou, prosíme o včasné sdělení, současně rušíme stornopoplatek za nedostavení se bez omluvy.

Vzhledem ke zrušení modrých parkovacích zón doporučujeme cestu osobním autem.

Pro úhradu péče preferujeme bezhotovostní platbu terminálem

Vzhledem k výjimečným okolnostem snižuji cenu za hodinovou konzultaci o 1/3.

Sledujte web a facebook Hnízda zdraví, o dalším vývoji budeme informovat.


Srdečně a v klidu. Jan Hnízdil a kolektiv terapeutů Hnízda zdraví, www.hnizdozdravi.cz

 
 

upozornenibrvrvs

Vážení přátelé,
 
Nově nabízíme psychoterapii formou (on-line)
 
Je možnost využití Skype, Messenger a možnost telefonní konzultace.
 
Tyto služby nabízí pan Pelikán , paní Alima Martinová , pan Háva a paní Hanžlová.
 
Paní Simona Vaňková navíc nabízí krizovou intervenci, kterou dělala 5 let na Lince bezpečí a důvěry.
 
Čas a způsob konzultace si můžete dohodnout s naší recepcí, případně s uvedenými terapeuty.

 

 

Marod sobě

Děkujeme všem sympatizantům – mecenášům, kteří se zasloužili o stavbu Hnízda zdraví:

Aubrecht Tomáš, ing., podnikatel, DRUID CZ. s.r.o., sponsorský dar
Čudová Magdalena, podnikatelka, finanční podpora

Dejčmar Václav, podnikatel, RSJ
Fejfar Pavel, podnikatel, Quality Consulting s. r. o.
Hamala Jaromír, finanční podpora

Janeček Jaroslav, podnikatel, Sdružení pro hračku
Koch Pavel, ak. malíř, autor obrazů
Krejčířová Tereza, maminka na mateřské dovolené, autorka obrazů
Linek Filip, podnikatel, sponsorský dar

Obermannová Lenka, finanční podpora
Šerých Jáchym, ak.malíř, autor loga „Hnízdo zdraví“
Štěpánek Petr, herec, dárce psacího stolu
Veselá Dana, finanční podpora

Pokud jsou Vám myšlenky nezávislé komplexní medicíny blízké a chcete jejich šíření podpořit, budeme Vám vděční. Dary budou použity výlučně na financování chodu Hnízda, podporu vzdělávacích a sociálních programů. Dárce obdrží řádnou darovací smlouvu. Na požádání bude seznámen s tím, jak bylo s darem naloženo. V případě zájmu kontaktujte naši recepci: recepce@hnizdozdravi.cz, tel.  222 264 826.